Arrangementer

 

Kære medlemmer af

VESPA KLUB ÅRHUS

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling

mandag d. 15. januar 2018. Det forgår i Harlev og dørene åbnes fra kl. 18,

hvor der vil være smørrebrød til dem der har tilmeldt sig,

eller må du nøjes med kaffe og kage.

Sidste frist for tilmelding er fredag d.12. januar.

 

Lige et kort resume

 

2015 var et noget turbulent vespa år, ved den ordinære generalforsamlingen i oktober 2015 blev der ikke nedsat en bestyrelse, derfor skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

 

Det blev ved flertalsbeslutning ved den ekstraordinære generalforsamling i februar 2016, besluttet at klubben skulle ligges i dale efter som der ikke kunne sammensættes en bestyrelse. Klubbens ry, navn og tilstedeværelse blev varetaget af Bent Albertsen og Johnny Møllebro i en periode frem til at der melde sig nogle til at varetage de gængse bestyrelsesopgaver.

 

I perioden hvor klubben lå i ”dvale” blev klubbens medlemmer opfodret til at komme med forslag til bestyreres medlemmer eller selv melde sig til bestyrelse opgaver. Da vespa året 2016 var gået og den ordinære generalforsamlingen stod for døren var der ikke kommet nogle forslag.

 

På dagen ved selve den ordinære generalforsamling var der desværre heller ikke den store interesse for at indgå i bestyrelsesarbejdet, derfor besluttede Bent Albertsen og Johnny Møllebro i samarbejde med Henning Wermuth og Jens Mondrup at give det en chance og se om de ikke kunne få vores fælles klub op at stå igen.

 

Desværre har vespa året 2017 ikke gået efter forventningen og Formanden Johnny Møllebro havde et ønske, om at ved den ordinære generalforsamlingen afholdt d. 4. november 2017, at trække sig fra posten, dette grundet at han ikke mente at han kunne tilbyde klubben mere. Hans ideer/overskud var opbrugt samt af helbredsmæssige og familiemæssige årsager. Dette medføret at kassereren Bent Albertsen og suppleant Jens Mondrup ikke ønskede at genopstille til deres poster, og da der ikke var andre af de fremmødte der ønskede at opstille til nogle af bestyrelsesposterne måtte der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Så vespa venner, mød så mange som muligt op og vær med til at tegne fremtiden for vores fælles klub. Om du agter at deltage eller ”bare vil være med på en lytter" er underordnet bare du møder op, kom endelig så mange som overhovedet muligt.

 

Hvis du har lyst til at indgå i bestyrelsearbejde, eller har et forslag til hvorledes klubbens fremtid skal arte sig, så hold dig endelig ikke tilbage, al indput er velkommen,

du kan kontakte klubben HER

 

Info: Hvis der samles en (gruppe) til bestyrelsen kan man jf. klubben vedtægter selv fordele posterne efterfølgende, da bestyrelsen er selvkonstituerende.

 

Dagsorden:

1 - Valg af ordstyrer

2 - Opfølgning

3 - Stemmeudvalg

4 - Indkommende forslag, se nederst på siden

(der opdateres løbende hvis der kommer forslag ind).

5 - Valg til bestyrelsen

 

Vigtigt jf. klubbens vedtægter afholdes det IKKE yderligere generalforsamlinger. Sammensættes der ikke en bæredygtig bestyrelse

OPLØSES VESPA KLUB ÅRHUS.

Derfor er der lukket for optagelse af nye medlemmer samt opkræves der ikke kontingent, før der er fundet er løsning.

 

OBS ved forsat drift, deling eller opløsning af klubben skal alt vedrørende lokalet aftales direkte med indehaverne.

 

Indkommende forslag kan læses herunder:

 

- At klubben fortsætter som hidtil.

 

- Afstemning om tilføjelse til § 14pkt.1 jf. klubbens vedtægter, forslag til af løsrivning fra VESPA KLUB ÅRHUS, der skal være mindst 1/5 af medlemmer der ønsker dette, klubbens indestående deles i forhold til det antal medlemmer der forlader VESPA KLUB ÅRHUS.

Forslaget kan kun vedtage ved flertals afstemning jf.8.

 

For at delingen kan finde sted skal følgende kunne fremvises:

- Navn på den nye forening

- Bankkonto

- Handlingsplan/vision for den nye klub

- Kontaktperson til den nye klub

- Liste over medlemmer af VESPA KLUB KLUB som ønsker medlemskab til den den nye forening

 

Flg. oplysninger skal kunne dokumenteres over medlemmer der ønsker af forlade klubben:

Navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

Mail:

Fødselsdato:

 

 

Retur til forsiden klik HER

©by mojjom