Arrangementer

 

Vespa Klub Århus

Generalforsamling for 2018

 

Efter at vi måtte suspendere generalforsamlingen i november,

er vi glade for nu at kunne indbyde dig til ny generalforsamling.

 

 

Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Vespa Klub Århus

 

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.00

I Lystrup-Elsted Beboerhus

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge lovene.

 

1.Valg af dirigent og om nødvendigt stemmeudvalg

2.Formandens / Forkvindens beretning

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse.

6.Fastsættelse af det kommende års kontingent

7.Eventuelt

 

Forslag der skal behandles eller til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. januar 2019.

 

Der vil til generalforsamlingen være et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest fredag den 9. januar, på mail vkaa1953@gmail.com eller til Per Høyer, tlf./SMS 6021 1677 (husk navn ved SMS).

 

(Adressen til Lystrup-Elsted Beboerhus er: Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.)

 

 

Bestyrelsen

Vespa Klub Århus

 

Per Høyer/sekretær

 

 

Retur til forsiden, klik HER

©by mojjom